Show simple item record

dc.contributor.authorRodum, Eva
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-06-08T07:45:27Z
dc.date.available2020-06-08T07:45:27Z
dc.date.issued2013-02
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657098
dc.description.abstractSom ledd i arbeidet med revisjon av Statens vegvesens dokumentasjonsordning for kloridbremsende overflatebehandlingsprodukter, og som grunnlag for arbeidet med en felles nordisk kloridtestmetode for hydrofoberende impregneringer, er det gjennomført laboratorieforsøk med tanke på å forbedre den norske metoden/sammenligne alternative eksponeringsmetoder. Denne rapporten inneholder resultater fra innledende prøving av 1) ulike overflatebehandlingsprodukter iht eksisterende norsk kloridtestmetode, 2) alternative forbehandlingsprosedyrer før påføring av hydrofoberende impregnering, med hensyn på effekt på inntrengingsdybde, 3) alternative eksponeringsmetoder, dvs permanent/syklisk eksponering i hhv 3 % og 16,5 % NaCl-løsning og 4) inntrengingsdybde av hydrofoberende impregnering iht NS-EN 1504-2. Prøvingen er utført ved SINTEF Byggforsk og Statens vegvesen Sentrallaboratoriet i Oslo.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStatens vegvesenen_US
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;189
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektorateten_US
dc.subjectBetongen_US
dc.subjectTrafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingenen_US
dc.subjectOverflatebehandlingen_US
dc.subjectHydrofoberende impregneringen_US
dc.subjectKloridinntrengingen_US
dc.subjectPrøvingsmetodeen_US
dc.titleAkselerert kloridinntrenging i overflatebehandlet betong : innledende prøving med tanke på revisjon av prosedyreren_US
dc.title.alternativeAccelerated testing of chloride ingress into surface treated concrete : Preliminary testing as basis for revision of proceduresen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber48en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal