• Vurdering av INMAP som modellverktøy for arealbruk 

      Kwong, Chi Kwan; Hansen, Wiljar (TØI rapport;1635/2018, Report, 2018-05)
      INMAP er utviklet av Rambøll som et tilleggsverktøy til regionale transportmodeller (RTM). Formålet er å forbedre befolknings- og arbeidsplassdata til RTM, slik at fordeling av befolkningsveksten i større grad gjenspeiler ...