• Analyser av sykkeltiltak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med app-data 

      Fyhri, Aslak; De_Jong, Tineke; Johnsson, Espen; Weber, Christian (TØI rapport;1697/2019, Report, 2019-06)
      I prosjektet så vi på mulige datainnsamlingsmetoder og deres egnethet til å evaluere infrastruktur tiltak for syklister. Deretter undersøkte vi virkningen av 27 prosjekter på sykkelbruk, ved hjelp av appdata. Prosedyrer ...