• Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk 

      Christiansen, Petter; Gundersen, Frants; Gregersen, Fredrik Alexander (TØI rapport;1505/2016, Report, 2016-10)
      Siden 2009 er det etablert flere arbeidsplasser utenfor sentrum enn i sentrum av norske byer. Når det gjelder bosetningen har den i utgangspunktet vært mer spredt utenfor sentrum enn arbeidsplassene, men det er tegn på at ...