Show simple item record

dc.contributor.authorVegdirektoratet
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-11-15T12:45:33Z
dc.date.available2019-11-15T12:45:33Z
dc.date.issued1983-01
dc.identifier.isbn82-7207-120-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2628747
dc.description.abstractBompengefinansiering av vegprosjekter har vært benyttet til omlag 45 prosjekter i Norge fra Vrengen bru ble ferdig i 1932. I tiden fra 1970 til 1982 ble det finansiert veganlegg med lånemidler fra partialobligasjonslån på tilsammen 442 mill kr (løpende priser). Årlig fordeling i løpende og faste priser går fram av tabell side 21. Fra Statens vegvesen Årsberetning 1981 er ajourført og vedlagt liste over igangværende bompengeprosjekter som bilag 1 . Hensikten med denne informasjonen er blant annet å - gi lokale myndigheter og initiativtagere en generell innføring om planlegging og finansiering av bompengeprosjekter - lette arbeidet med å foreta nærmere vurderinger og utredninger av konkrete prosjekter - vise hvordan den formelle saksgang skal være for å få prosjekter vurdert av sentrale myndigheter - lette de sentrale myndigheters totalvurdering av et prosjekt og prioritering mellom prosjekter De bompengeprosjekter som har vært behandlet til nå i Vegdirektoratet, viser et behov for en samlet klargjøring av generelle problemstillinger og krav til planer og formell behandling. Dette vil lette den faglige og politiske vurdering av prosjektene, og sikre en enklere prioritering. Det er å håpe at informasjonsheftet om bompengeprosjekter vil dekke dette behovet. Dette informasjonsheftet tar ikke opp spørsmålet om omfanget av bompengefinansiering, men er kun ment som en vegledning i de tilfeller der det er lokal interesse for bompengefinansiering av vegprosjekter. Dette heftet kan ses i sammenheng med Statens vegvesens hefte "Prognoser og Bompengeprosjekter" som er utgitt av Vegdirektoratet i juni 1981 og som gir en videre omtale av trafikk- og inntektsprognoser enn det her er lagt opp til. Informasjonsheftet er utarbeidet av Planavdelingen i Vegdirektoratet i samarbeid med Økonomiseksjonen. Det blir fordelt til vegkontorene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok/Statens vegvesen;102
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBompengernb_NO
dc.subjectProsjektnb_NO
dc.subjectPlanleggingnb_NO
dc.subjectFinansieringnb_NO
dc.subjectVeiledningnb_NO
dc.titleBompengeprosjekter : Planlegging og finansiering : [Håndbok 102]nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal