Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVegdirektoratet
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-31T12:51:36Z
dc.date.available2019-10-31T12:51:36Z
dc.date.issued1987-08
dc.identifier.isbn82-7207-229-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625609
dc.description.abstractVeglovens § 12 har følgende ordlyd: «Departementet gir føresegner om utarbeiding av framlegg til planar for riksveg og fylkesveg og om førehaving av slike framlegg. Denne håndbok - Vegplanlegging - inneholder Samferdselsdepartementets forskrifter om planlegging av riks- og fylkesveg, vedtatt av departementet 7. oktober 1980. I tillegg til selve forskriftsteksten er det inntatt kommentarer til forskriftene, foruten et rundskriv fra Samferdselsdepartementet rettet til fylkeskommunene, fylkesmennene og vegsjefene. I dette rundskrivet gir departementet en kort orientering om når forskriftene kommer til anvendelse, og hvordan de i hovedtrekk er bygd opp. Tidligere forskrifter etter veglovens§ 12 var datert 20. januar 1965, jfr. departementets rundskriv nr.7 /65 V. Disse forskriftene var utfylt ved Vegdirektoratets reviderte utgave av «Nærmere bestemmelser etter planleggingsforskriftenes § 24 for riksveg», datert april 1974. Både departementets rundskriv nr. 7 /65 V og direktoratets «Nærmere bestemmelser ....» blir opphevet i og med at de nye forskriftene trer i kraft.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok/Statens vegvesen;077
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectForskrifternb_NO
dc.subjectHåndboknb_NO
dc.subjectVegplanleggingnb_NO
dc.subjectPlanernb_NO
dc.subjectRiksvegnb_NO
dc.subjectFylkesvegnb_NO
dc.titleVegplanlegging : Forskrifter for utarbeiding og behandling av planer for riks- og fylkesveg : [Håndbok 077]nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal