Show simple item record

dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-23T11:44:57Z
dc.date.available2019-10-23T11:44:57Z
dc.date.issued2016-07
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623938
dc.descriptionDenne rapporten tilhører Prosjekt 4: Fremtidens tunneler. Prosjektet skal bidra til at fremtidige tunneler bygges med materialer, utførelse og kontroll bedre tilpasset det miljøet konstruksjonene er utsatt for. Prosjektet skal bygge videre på arbeidet i Moderne Vegtunneler, samt innspill fra Prosjekt 2: Tilstandsutvikling tunneler, med hovedfokus på tunnelkonstruksjonen i et levetidsperspektiv. Prosjektet skal resultere i at installasjoner i fremtidige tunneler oppnår tiltenkt levetid med reduserte og mer forutsigbare drift‐ og vedlikeholdskostnader.nb_NO
dc.description.abstractI denne rapporten er dagens kunnskapsbase og status knyttet til temaene lyse tunnelvegger, ledelys i tunneler, LED til tunnelbelysning og lysstyring kartlagt. For hvert tema er det gjort et litteraursøk, og det er diskutert hva det mangler kunnskap på i dag, og derav hva det bør arbeides videre med for å oppnå en mer optimal utforming av tunnelbelysningen. Det finnes få dokumenterte uavhengige undersøkelser av tunneler og forskjellige typer tekniske løsninger for belysning eller støttesystemer for lys. De mest vanlige referansene er case-studies eller tilsvarende, ofte forfattet og publisert av leverandørene selv. Det er i denne rapporten pekt på enkelte områder som det tilrådes at Vegvesenet opparbeider seg mer erfaringer på. Varige konstruksjoner består, i tillegg til et overordnet implementeringsprosjekt, av fire prosjekter: Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer Prosjekt 2: Tilstandsutvikling tunneler Prosjekt 3: Fremtidens bruer Prosjekt 4: Fremtidens tunnelernb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;560
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFOUnb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectVarige konstruksjonernb_NO
dc.subjectTunnelernb_NO
dc.subjectBelysningnb_NO
dc.subjectLedelysnb_NO
dc.subjectLEDnb_NO
dc.subjectLysstyringnb_NO
dc.titleKunnskapsstatus for tunnelbelysning i Norge : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015nb_NO
dc.title.alternativeKnowledge state on tunnel ligthing in Norwaynb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO
dc.relation.projectFoU prosjekt [603242]nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal