Show simple item record

dc.contributor.authorNordbotten, Gaute
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-22T19:25:19Z
dc.date.available2019-10-22T19:25:19Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623801
dc.descriptionDenne rapporten tilhører Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer. Prosjektet vil generere informasjon om tilstanden for bruer av betong, stål og tre, og gi økt forståelse for de bakenforliggende nedbrytningsmekanismene. Dette vil gi grunnlag for bedre levetidsvurderinger og reparasjonsmetoder. Innenfor områdene hvor det er nødvendig vil det etableres forbedrede rutiner og verktøy for tilstandskontroll- og analyse. Prosjektet vil også frembringe kunnskap om konstruktive konsekvenser av skader, samt konstruktive effekter av forsterkningstiltak. Prosjektet vil gi viktig input i forhold til design av material- og konstruksjonsløsninger for nyere bruer, og vil således ha leveranser av stor betydning til Prosjekt 3: Fremtidige bruer.nb_NO
dc.description.abstractStatens vegvesen legger ned betydelige ressurser på vedlikehold av asfaltfuger, og fugene ser ikke ut til å fungere spesielt bra i sin nåværende form. En bredt sammensatt gruppe har derfor sett på problemet. Andre fugetyper og forbedrede asfaltfuger er vurdert, og det er tatt materialprøver av bindemiddel i fugene. To fugetyper bør følges spesielt opp framover. Dette er et vinnerkonsept fra en konkurranse om asfaltfuger i Nederland og en fuge av to polyuretanterskler med en gummiprofil mellom som region øst har vært med på å utvikle. Det anbefales at asfaltfuger ikke prosjekteres på nye bruer, og regelverket er nå tilpasset dette. Fugefrie løsninger har ikke behov for asfaltfuge da en sprekk i asfalten inn mot bruenden ikke vil få konsekvenser for brua eller tilhørende veg. For bruer med så stor lengde at de ikke kan være fugefrie, vil ikke en asfaltfuge ha kapasitet nok for å ta opp bevegelsen. Varige konstruksjoner består, i tillegg til et overordnet implementeringsprosjekt, av fire prosjekter: Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer Prosjekt 2: Tilstandsutvikling tunneler Prosjekt 3: Fremtidens bruer Prosjekt 4: Fremtidens tunnelernb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektortatenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;549
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFOUnb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectVarige konstruksjonernb_NO
dc.subjectTilstandsutviklingnb_NO
dc.subjectAsfaltfugernb_NO
dc.titleAsfaltfuger Etatsprogrammet : Varige konstruksjoner 2012-2015nb_NO
dc.title.alternativeAsphalt jointsnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.relation.projectFoU prosjekt [603242]nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal