Show simple item record

dc.contributor.authorVegdirektoratet
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-22T10:20:00Z
dc.date.available2019-10-22T10:20:00Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.isbn82-7207-001-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623672
dc.descriptionRetningslinjer for vedlikehold av vegkanter og skråninger - Vegvesenets håndbokserie nr. 2nb_NO
dc.description.abstractMens vegbanen alltid har hatt, og fremdeles har, størst prioritet vegvesenets vedlikeholdsarbeid, er de områder som ligger utenfor kjørebanen i noen grad forsømt. En vil nå legge vekt på at hele vegområdet, innbefattet vegkanter, rekkverk, grøfter og skråninger blir preget av god standard. Nye metoder er utviklet for etablering av gras og annen vegetasjon. Det samme gjelder for bekjempelse av kratt og ugras. De retningslinjer som her legges fram, er utarbeidet med henblikk på praktisk veiledning for alle som er engasjert i vegvedlikehold. Det gjelder i første rekke arbeidsledere dvs. vegmestere, oppsynsmenn, assistenter og formenn. Disse har det daglige ansvaret for at vegområdet er i orden. Men retningslinjene kan også nyttes av andre som arbeider med vegvedlikeholdet. Vegdirektoratet forutsetter at «Retningslinjer for vedlikehold av vegkanter og skråninger» såvidt mulig blir fulgt opp av fylkene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok/Statens vegvesen;
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectHåndboknb_NO
dc.subjectVegkantnb_NO
dc.subjectSkråningernb_NO
dc.subjectRetningslinjernb_NO
dc.titleRetningslinjer for vedlikehold av vegkanter og skråningernb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal