Show simple item record

dc.contributor.authorRodum, Eva
dc.contributor.authorPedersen, Bård
dc.coverage.spatialNorway,Rogalandnb_NO
dc.date.accessioned2019-10-21T11:52:24Z
dc.date.available2019-10-21T11:52:24Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623532
dc.descriptionDenne rapporten tilhører Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer. Prosjektet vil generere informasjon om tilstanden for bruer av betong, stål og tre, og gi økt forståelse for de bakenforliggende nedbrytningsmekanismene. Dette vil gi grunnlag for bedre levetidsvurderinger og reparasjonsmetoder. Innenfor områdene hvor det er nødvendig vil det etableres forbedrede rutiner og verktøy for tilstandskontroll- og analyse. Prosjektet vil også frembringe kunnskap om konstruktive konsekvenser av skader, samt konstruktive effekter av forsterkningstiltak. Prosjektet vil gi viktig input i forhold til design av material- og konstruksjonsløsninger for nyere bruer, og vil således ha leveranser av stor betydning til Prosjekt 3: Fremtidige bruer.nb_NO
dc.description.abstractDen første brua som ble bygd med høyfast lettbetong i Norge var Endrestø bru i Rogaland. Brua ble bygd i 1987 som et pilotprosjekt. På 1990-tallet ble det gjennomført flere store forskningsprosjekter ved SINTEF for å dokumentere både materialtekniske og konstruktive egenskaper ved høyfast lettbetong. Alkalireaksjoner inngikk imidlertid ikke i dokumentasjonsprogrammene, og det har i de senere år vært sett på om dette kan være en mulig nedbrytningsmekanisme for lettbetong. Rapporten gir en oversikt over alle bruer bygd med lettbetong i perioden 1987-2003, og oppsummerer resultatene fra akselerert alkalireaksjonsprøving av ulike lettilslag (SINTEF 2006-07) og resultater fra strukturanalyser av felteksponert betong med ulike lettilslag (NBTL i 2013). Undersøkelsene viser at alle de tre mest brukte lettilslagene har en kjemisk/mineralogisk sammensetning som gjør dem potensielt alkalireaktive. Analyser av lettbetong etter 16-24 års felteksponering har imidlertid ikke avdekket tegn til alkalireaksjoner. Det er foreslått videre undersøkelser. Varige konstruksjoner består, i tillegg til et overordnet implementeringsprosjekt, av fire prosjekter: Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer Prosjekt 2: Tilstandsutvikling tunneler Prosjekt 3: Fremtidens bruer Prosjekt 4: Fremtidens tunnelernb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;499
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFOUnb_NO
dc.subjectVarige konstruksjonernb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectTilstandsutviklingnb_NO
dc.subjectBruernb_NO
dc.subjectBetongnb_NO
dc.subjectAlkalireaksjonernb_NO
dc.titleAlkalireaksjoner – Erfaringer med lettbetong : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015nb_NO
dc.title.alternativeASR – Experiences with lightweight aggregate concrete : Durable structures 2012-2015nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber135nb_NO
dc.relation.projectFoU prosjekt [603244]nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal