Show simple item record

dc.contributor.authorTelle, Roar
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-04T07:04:18Z
dc.date.available2019-10-04T07:04:18Z
dc.date.issued2019-10
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620186
dc.descriptionI 2018 ble det startet et nytt FoU-prosjekt i regi av Statens vegvesen med tittel «Kostnadseffektive støytiltak». Prosjektet hadde som mål å utvikle og ta i bruk støysvake vegdekker som alternativ til støyskjerming. Det skulle utvikles ett nytt verktøy for å kunne planlegge og prioritere mellom støyreduserende tiltak mer effektivt, for så å velge de mest kostnadseffektive alternativene med de riktige kvalitetene i hvert enkelt tilfelle. Innen forarbeidet for FoU-prosjektet «Kostnadseffektive støytiltak» ble det gjennomført en spørreundersøkelse i intervjuform med relevante fagpersoner både internt i Statens vegvesen og eksternt. Etter analyse av svarene fra spørreundersøkelsen ble det gjennomført en workshop. Både spørreundersøkelsen og workshopen ble gjennomført med hjelp av konsulent Roar Telle fra Veiteknisk Institutt. Spørreundersøkelsen avdekket utfordringer ved bruk av støysvake vegdekker og årsaker til at støysvake vegdekker svært sjelden blir valgt. Under workshopen ble det orientert om status på støysvake vegdekker både nasjonalt og internasjonalt fra forskjellige bidragsgivere. I tillegg ble resultater fra spørreundersøkelsen lagt frem. Resultatene ga videre utgangspunkt for diskusjon og gruppearbeid under workshopen. Den følgende rapporten inneholder resultater fra både spørreundersøkelse og workshop. Rapporten viser til muligheter og anbefaling på hva som kan gjøres for å få tatt i bruk støysvake vegdekker og om hvordan Statens vegvesen burde satse videre på tema støy.nb_NO
dc.description.abstractRapporten inneholder resultater fra en spørreundersøkelse og workshop, gjennomført på våren 2019 innen FoU-programmet Kostnadseffektive støytiltak. Rapporten viser til muligheter og anbefaling på hva som kan gjøres for å få tatt i bruk støysvake vegdekker og om hvordan Statens vegvesen burde satse videre for å minske støybelastningen fra vegtrafikken.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;350
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectUndersøkelsernb_NO
dc.subjectStøytiltaknb_NO
dc.subjectVegdekkernb_NO
dc.subjectFOUnb_NO
dc.titleKostnadseffektive støytiltak : Spørreundersøkelse og workshopnb_NO
dc.title.alternativeCost-efficient noise abatements : Survey and workshopnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.relation.projectFoU prosjekt [605096]nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal