Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkjølsvold, Ola
dc.contributor.authorRodum, Eva
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-10-03T17:57:26Z
dc.date.available2019-10-03T17:57:26Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620171
dc.descriptionDenne rapporten tilhører Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer. Prosjektet vil generere informasjon om tilstanden for bruer av betong, stål og tre, og gi økt forståelse for de bakenforliggende nedbrytningsmekanismene. Dette vil gi grunnlag for bedre levetidsvurderinger og reparasjonsmetoder. Innenfor områdene hvor det er nødvendig vil det etableres forbedrede rutiner og verktøy for tilstandskontroll- og analyse. Prosjektet vil også frembringe kunnskap om konstruktive konsekvenser av skader, samt konstruktive effekter av forsterkningstiltak. Prosjektet vil gi viktig input i forhold til design av material- og konstruksjonsløsninger for nyere bruer, og vil således ha leveranser av stor betydning til Prosjekt 3: Fremtidige bruer.nb_NO
dc.description.abstractI Varige konstruksjoner er det igangsatt et prøveprogram for å undersøke 1) effekten av overflatebehandling på fuktinnholdet i utendørs eksponert betong og 2) relasjonen mellom fuktinnhold og ekspansjon i en alkalireaktiv betong. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med SINTEF. Det ble støpt ut to typer prøveelementer med alkalireaktiv betong som skal simulere sylindriske brusøyler, ett sett mindre (ø150 mm x 300 mm) og ett sett større sylindre (ø400 mm x 800 mm). Sylindrene ble preeksponert i akselerert klima (ca 95 % RF og 38 °C) for å oppnå en ekspansjon på ca 1‰. Sylindrene ble deretter overflatebehandlet, hhv med hydrofoberende impregneringer og sementbasert elastisk belegg, før de ble utplassert på SINTEFs feltstasjon i Trondheim. Der skal sylindrene følges opp med målinger av ekspansjon, vektendring, fuktinnhold m.m. over flere år. Hovedmålsetningen er å undersøke om det er realistisk å oppnå en reduksjon i fuktinnholdet i en utendørs konstruksjon tilstrekkelig til å redusere videre skadeutvikling til et akseptabelt nivå. Varige konstruksjoner består, i tillegg til et overordnet implementeringsprosjekt, av fire prosjekter: Prosjekt 1: Tilstandsutvikling bruer Prosjekt 2: Tilstandsutvikling tunneler Prosjekt 3: Fremtidens bruer Prosjekt 4: Fremtidens tunnelernb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;465
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFOUnb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectVarige konstruksjonernb_NO
dc.subjectBruernb_NO
dc.subjectTilstandsutviklingnb_NO
dc.subjectBetongnb_NO
dc.subjectAlkalireaksjonernb_NO
dc.subjectOverflatebehandlingnb_NO
dc.subjectFeltforsøknb_NO
dc.titleAlkalireaksjoner - Feltforsøk med overflatebehandling : Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015nb_NO
dc.title.alternativeASR – Field testing of surface treatment : Durable structures 2012-2015nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO
dc.relation.projectFoU prosjekt [603244]nb_NO
dc.relation.projectSINTEF [102008563]nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal