Show simple item record

dc.contributor.authorKnoblauch Brathaug, Monica
dc.coverage.spatialNorway, Region midtnb_NO
dc.date.accessioned2019-09-17T11:37:15Z
dc.date.available2019-09-17T11:37:15Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.issn1893-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617197
dc.description.abstractRapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2017. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. Rapporten sier også litt om foreslått tiltak i etterkant av ulykkene. Rapporten er basert på data fra UAG-rapportene som er utarbeidet fra den enkelte ulykke. Det var til sammen 18 dødsulykker i 2017 med til sammen 19 omkomne.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region midtnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesStatens vegvesens rapporter;605
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Region midtnb_NO
dc.subjectTrafikksikkerhetnb_NO
dc.subjectUlykkernb_NO
dc.subjectAnalysenb_NO
dc.subjectDødsulykkernb_NO
dc.subjectUAGnb_NO
dc.subjectDødsfallnb_NO
dc.titleDødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse : Region midt 2017nb_NO
dc.title.alternativeIn Depth Analysis of Fatal Road Accidents : Central Region 2017nb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal