Prosjektet vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av målrettede tiltak. Etatsprosjektet har blitt gjennomført i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI), SINTEF Teknologi og samfunn, International Research Institute of Stavanger (IRIS), VTI og Universitetet i Stavanger. Det er utarbeidet til sammen 10 ulike rapporter. Startår: 2007, sluttår: 2010.

Nye registreringer

 • Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak 

  Nordbakken, Susanne; Assum, Terje (TØI rapport;988/2008, Report, 2008-11)
  Prosjektet som er rapportert er det første store prosjektet om innvandrere og trafikksikkerhet i Norge og bygger på analyser av ulykkesstatistikk, av fokusgruppeintervjuer og av en spørreundersøkelse. Studien viser klart ...
 • Innvandrere som risikogruppe i trafikken 

  Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita (Rapport IRIS;2010/079, Report, 2010-05)
  For å målrette tiltak mot de deler av befolkningen som har spesielt høy risiko har Statens vegvesen opprettet et eget etatsprogram for høyrisikogrupper i trafikken. Programmet ble startet opp i 2007 og er planlagt avsluttet ...
 • Høyrisikogrupper i vegtrafikken : Samlerapport 

  Haldorsen, Ivar; Munch-Olsen, Ingvild (VD rapport;15, Report, 2011-03)
  Statens vegvesen startet i 2007 opp et etatsprosjekt om høyrisikogrupper i vegtrafikken, som ble avsluttet i 2010. Prosjektet har studert følgende høyrisikogrupper: - Unge bilførere - Eldre bilførere - Motorsyklister - ...