• Mengderapportering vinteren 2011/2012 

      Strøm, Oddbjørn (Statens vegvesens rapporter;151, Report, 2012-08-15)
      Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2012. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.