• Nytt rensetrinn i Vassum rensebasseng : mulighetsstudie 

   COWI AS (Statens vegvesens rapporter;201, Report, 2012-12-14)
   Formålet med rapporten er å vurdere mulighetene for å etablere en tilleggsrensing for Vassum rensebasseng ved E6. Dagens rensebasseng mottar avrenning fra dagsone og fra tunnelvask fra tunnelene Nordby, Vassum, Smihagan. ...
  • Tilstanden til rensebassenger i Norge 

   H Paus, Kim A.; Åstebøl, Svein Ole; Robbe, Simona; Ulland, Vegard; Lausund, Erland (Statens vegvesens rapporter;212, Report, 2013-11)
   Rensebasseng er ett tiltak for å redusere risikoen for skader på miljøet fra forurenset vann fra vegarealer. Bassengene renser vannet primært gjennom sedimentasjon. For å optimalisere rensefunksjonen i rensebassengene bør ...