• Rensebasseng i Region sør : Tilstandskartlegging 2015 

      Gregersen, Espen Rise; Pettersen, Ivar Gaaserud; Bye, Frode Nordang (Statens vegvesens rapporter;650, Report, 2016-09)
      Avrenning fra veg og tunnelvask kan inneholde en rekke forurensningsstoffer som påvirker det akvatisk miljøet rundt vegen. Konsentrasjonen av disse stoffene kan være svært høye. Rensebasseng bygges derfor for å redusere ...