• Miniscenario: Påbud om restriktive kjøretøytiltak 

      Sagberg, Fridulv (TØI rapport;1579/2017, Report, 2017-07)
      Rapporten beskriver et scenario som innebærer påbud om at alle nye motorkjøretøy utstyres med systemer som hindrer kjøring under påvirkning av alkohol, kjøring over fartsgrensen og kjøring uten førerett. Om et slikt påbud ...