• Feltforsøk med ulik strøsandkvalitet: Etatsprogram Vinterdrift 

   Bolme, Inge; Nonstad, Bård (Statens vegvesens rapporter;550, Report, 2017-09)
   Denne rapporten oppsummerer resultater fra gjennomførte feltforsøk med ulike sandkvaliteter. Testene har bidratt til økt kunnskap og endrede krav til strøsand som benyttes i Statens vegvesens driftskontrakter. Prosjektet ...
  • Mengderapportering vinteren 2008/2009 

   Einerkjær, Ida (Teknologirapport;2564, Report, 2009-08-14)
   Dette er en rapport som er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt å se på utviklingen fra 2004 til 2009. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Mengderapportering vinteren 2009/2010 

   Breivik, Christer (Teknologirapport;2606, Report, 2010-08-03)
   Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2010. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.
  • Variasjon i kalibreringsverdi for spredere 

   Bolme, Inge (Lab.rapport;XXX-2016, Report, 2016-04-18)
   Tallerkenspredere benyttes innen vinterdrift til salting og sanding. Gitt at en spesifikk kalibreringsprosedyre gjennomføres er mengdenøyaktigheten ment å skulle være god. Like fullt erfarer en at mengdenøyaktigheten synes ...