• Effekt av salt og teleskader på gang- og sykkelveger, en litteraturstudie 

      Karlsson, Hampus; Rise, Torun (SINTEF rapport;2019:01091, Report, 2019-11)
      I Trondheim har man de siste årene sett en forverring av dekketilstanden på gang- og sykkelveger, blant annet ved telehiv og krakelering/oppsprekking av asfalt. I den forbindelse har det blitt stilt spørsmål om salting kan ...