• Anleggsvirksomhet og påvirkning på bekkesystemer 

      Næss, Isabel Stubberud (Master thesis, 2013-05-15)
      Seks vassdrag har blitt studert med tanke på å finne ut hvordan og hvor mye vegarbeid påvirker nærliggende bekkesystemer. Det gjelder Ørbekken, Brøhaug og Labbelva med anleggsarbeid og Augla, Lauvåa og Skurdalsåa uten ...