• Mengderapportering vinteren 2009/2010 

      Breivik, Christer (Teknologirapport;2606, Report, 2010-08-03)
      Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av utviklingen fra 2004 til 2010. Rapporten inneholder tall for salting, sanding og brøyting.