• Gjenbruk av knust betong i vegbygging : mekaniske egenskaper og testmetoder 

      Aurstad, Joralf (Teknologirapport;2422, Research report, 2005-12)
      Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 3 ”Gjenbruk av betong” (DP3) som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å formulere et forslag til ...