• Prosjekt LavTemperaturAsfalt 2011 - Hovedrapport 

      Olsen, Raymond; Daae, Hanne Line; Halgard, Kristin; Hersson, Merete; Thorud, Syvert; Madsen, Rune A.; Knardahl, Stein; Ellingsen, Dag G. (FAV rapport;Nr. 3 Årgang 13, Report, 2012-08-16)
      Det er gjennomført en undersøkelse av kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt i løpet av asfaltsesongen 2011. Hensikten med studien var å sammenligne kjemisk eksponering ...