• Bærekraftig bylogistikk - Veileder for kommuner 

   Jensen, Sidsel Ahlmann; Fossheim, Karin; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1755/2020, Report, 2020-03)
   Denne rapporten er en veileder for norske bykommuner i arbeidet for å få en velfungerende og klima- og miljøvennlig bylogistikk. Dette er første versjon av en veileder for bylogistikkplanlegging i Norge. Bylogistikk - ...
  • Hva trenger norske byer for å starte planlegging for bylogistikk? 

   Fossheim, Karin; Caspersen, Elise; Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Eidhammer, Olav (TØI rapport;1679/2019, Report, 2019-01)
   Denne rapporten diskuterer aktiv medvirkning fra bylogistikkaktører i planprosessen samt tilstrekkelig tilgang til data og informasjon om vare- og servicetransporter som et viktig grunnlag for å kunne utforme en helhetlig ...