• Bruk av bildekk i støyvoller : Livsløpsvurdering 

   Østby, Karin Synnøve (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;2, Research report, 2003-02)
   I rapporten presenteres en livsløpsvurdering for støyvoller med kjerne av brukte bildekk. Dette er utført som en prosjektoppgave ved NTNU av stud. techn. Karin Synnøve Østby under faglig bistand fra NTNU og fra Vegdirektoratet. ...
  • Flyveaske fra papirproduksjon som tilsetning i kalksementpeler 

   Brendbekken, Guro; Aabøe, Roald; Dieseth, Helge (Gjenbruksprosjektet 2002-2005;22, Research report, 2007-09)
   Rapporten inngår i en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet 2002-2005 (etatsprosjekt). Delprosjekt 5 ”Lette fyllmaser og isolasjonsmaterialer” (DP5), som denne rapporten tilhører, har som overordnet målsetting å ...
  • Gjenbruksmaterialer i vegbygging : eksempelsamling 

   Moen, Fredrik; Myren, Synnøve A.; Petkovic, Gordana (Teknologirapport;2574, Research report, 2009-11-26)
   Denne eksempelsamlingen er et supplement til informasjon som kan finnes i prosjektrapporter fra Gjenbruksprosjektet (etatsprosjekt i Statens vegvesen 2002 - 2005) og fagrapporter RESIBA-prosjektet (bransjeprosjekt 1999-2002), ...
  • Miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer i veg : [Oppsummeringsrapport] 

   Petkovic, Gordana (Teknologirapport;2432, Research report, 2007-12)
   Denne rapporten tilhører en serie rapporter fra Gjenbruksprosjektet om miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer. Målsetning for arbeidet har vært å definere grenseverdier for aksept av gjenbruksmaterialer i de mest vanlige ...