• Analysis of InSAR data over Romeriksporten 

   Dehls, John F.; Nordgulen, Øystein; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2346, Research report, 2004-02-06)
  • BEVEGELSE : Kunnskapsoversikt : Drift og vedlikehold for gående og syklende 

   Saltnes, Tor Erik; Ragnar, Evensen; Granden, Marte; Holen, Åsmund; Johansen, Johnny M. (Oppdragsrapport;VN PT – 20776, Report, 2017-12)
   Hensikten med denne deloppgaven er å finne ut hvordan en kan måle dekketilstand på gang- og sykkelveger (g/s-veger) om sommeren. Som grunnlag for denne vurderingen inngår en kartlegging av hvilke krav som stillestil ...
  • Forundersøkelser: Vurdering av geofysiske anomalier ved Langvatnet med bruk av helikoptermålinger 

   Davik, Kjell Inge (Intern rapport;2247, Research report, 2001-11)
   I forbindelse med NFR-prosjektet "Miljø- og samfunntjenlige tunneler" er en del nye metoder for forundersøkelser til vurdering. I den sammenheng ble det gjennomført helikoptermålinger over dette området i juli 2000. ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, E39, Skaun, Sør-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Mauring, Eirik; Tønnesen, Jan Fredrik (Intern rapport;2345, Research report, 2004-01-29)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger over tre tunneler langs nye E-39 fra Øysand til Orkanger. Hensikten med undersøkelsen var ...
  • Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, Jong - Asker 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan Steinar; Lindstrøm, Mona (Intern rapport;2343, Research report, 2004-01-07)
  • Geofysiske målinger Langvatnet - øst, Lunner, Oppland 

   Lindstrøm, Mona; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2305, Research report, 2002-12-19)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger i området øst for Langvatnet i Lunner kommune. NGU har tidligere utført tilsvarende målinger ...
  • Geofysiske målinger ved Langvatnet, Lunner, Oppland 

   Davik, Kjell Inge; Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (Intern rapport;2253, Research report, 2001)
   I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU foretatt geofysiske målinger på bakken og i borehull ved Langvatnet, Lunner kommune. Hensikten med dette var å teste ...
  • Miljøvennlige vegdekker : resultater fra teksturmålinger 2006 - 2008 

   Storeheier, Svein Å.; Aksnes, Jostein (Teknologirapport;2561, Research report, 2009-11-24)
   Teksturmålinger ble gjennomført på et større utvalg av vegdekker i perioden 2006-2008. Rapporten refererer til de målerutiner som ble etablert i tidligere fase av prosjektet, og gjennomgår innledningsvis kort de viktigste ...