• LTA 2011: Oppfølging av prøvestrekninger 2014 

      Jørgensen, Torbjørn (Statens vegvesens rapporter;355, Report, 2015-02)
      Oppfølgingen av forsøksdekker i LTA 2011-prosjektet går fram til 2016 i etatsprogrammet Varige Veger. Dekketilstanden på ti forsøksstrekninger blir dokumentert. Etter tre år med trafikk er gjennomsnittlig spordybde 7,6 mm ...