• Risiko i veitrafikken 2013/14 

      Bjørnskau, Torkel (TØI rapport;1448/2015, Report, 2016-04)
      Rapporten presenterer oppdaterte risikotall for ulike trafikantgrupper og aldersgrupper. Det er beregnet risiko for ulike skadegrader. Det er også beregnet risikotall for materielle skader for bil. I tillegg presenteres ...