• På rett vei: Er myndighetenes trafikksikkerhetsarbeid ekspertstyring og paternalisme? 

   Elvebakk, Beate; Hesjevold, Ingeborg Storesund; Julsrud, Tom Erik (TØI rapport;1491/2016, Report, 2016-06)
   Store grupper av befolkningen har relativt stor forståelse for tunge inngrep innen trafikken av sikkerhetshensyn. Særlig ser det ut som om det er relativt liten motstand mot innføring av obligatorisk sikkerhetsutstyr. ...
  • Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak 

   Assum, Terje; Bjørnskau, Torkel; Eriksson, Louise; Hrelje, Robert; Nyberg, Jonna (TØI rapport;1097/2010, Report, 2010-11)
   Nye ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak som kan brukes til å registrere og regulere uønsket atferd i trafikken, har et stort potensial for å øke trafikksikkerheten. Men de kan komme i konflikt med personvernet. Streknings-ATK ...