Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Bjørn
dc.contributor.advisorLindstrøm, Mona
dc.contributor.authorLie Arntsen, Mari
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-08-23T16:55:12Z
dc.date.available2019-08-23T16:55:12Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610513
dc.descriptionMasteroppgave i Geofag og Petroleumsteknologi. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap.nb_NO
dc.description.abstractFor kunne planlegge og drive en vegtunnel, er det nødvendig med tilstrekkelig informasjon om grunnforholdene. Svakhetssoner er i denne sammenhengen særlig viktig da uforutsette svakhetssoner kan gi store problemer under driving. Soner med svellende materiale kan dessuten over tid føre til utrasninger i tunnelen, med potensielt store konsekvenser. For å få en godt bilde av svakhetssoner i berggrunnen, benyttes blant annet refraksjonsseismikk og resistivitetsmålinger som forundersøkelser. Under driving benyttes laboratorieundersøkelser på sleppematerialer for å vurdere materialets svellende egenskaper. I oppgaven blir det gjort en sammenligning av prognosene fra forundersøkelsene med forhold møtt i tunnel ved de to vegtunnelene Eikremtunnelen og Knappetuntunnelen. Eikremtunnelen ligger i Møre og Romsdal og er ferdig drevet og satt i bruk. Knappetunnelen sør i Bergen er omentrent halvveis ferdig drevet. Grunnlaget for sammenligningen er i hovedsak rapporter fra forundersøkelsene og data samlet inn under driving ved de to vegtunnelene. I tillegg ble det gjennomført en befaring i Knappetunnelen i forbindelse med kryssing av en vanskelig svakhetssone. Egenskapene til metodene refraksjonsseismikk og resistivitetsmålinger vurderes i oppgaven fra denne sammenligningen, knyttet opp mot det teoretiske grunnlaget og erfaringer fra tidligere arbeid. Avvik mellom prognoser og erfaring blir diskutert og flere mulige årsaker til avvik presenteres. Selv om en del avvik skyldes stedsforhold, kan flere reduseres ved tilpasning av metodene.......]nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[M. Lie Arntsen]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectTunnelernb_NO
dc.subjectGrunnforholdnb_NO
dc.subjectRefraksjonnb_NO
dc.subjectEikremtunnelennb_NO
dc.subjectKnappetunnelennb_NO
dc.subjectForundersøkelsernb_NO
dc.titleSammeligning mellom forundersøkelsesresultater og faktiske forhold for Eikremtunnelen og Knappetunnelen.nb_NO
dc.title.alternativeComparison of pre-investigation results and as-built conditions for Eikrem and Knappe road tunnels.nb_NO
dc.title.alternativeVegtunnelene Eikremtunnelen og Knappetunnelen: vurdering av refraksjonsseismikk, resistivitetsmålinger og laboratorieundersøkelser som en del av de ingeniørgeologiske undersøkelsenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber218nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal