Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLarssen, Ann Karina
dc.contributor.advisorSletten Hansen, Espen
dc.contributor.authorHaxhiaj, Bekim
dc.contributor.authorAbdi Hussein, Abdallah
dc.contributor.authorDawood, Hind
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-08-12T07:53:34Z
dc.date.available2019-08-12T07:53:34Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607824
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er en litteraturstudie som skal tar for seg effekten av rumlefelt på gang- og sykkelanlegg. Hensikt med denne rapporten er å sammenstille all tilgjengelig litteratur og dokumentasjon rundt rumlefelt og å svare på problemstilling i hvilken grad fungerer rumlefelt som oppmerksomhetstiltak, og om dette igjen har ført til en fartsreduserende effekt på gang-og-sykkelanlegg. Vi presenter litteratur fra håndbøker, veiledere og andre publikasjoner som omhandler rumlefelt. Innholdet blir benyttet i drøftingsdelen som videre skal legge grunnlag for konklusjon. Litteraturen består av to deler: første del der vi presenterer litteratur fra aktuelle handbøker og veiledere fra ulike land og andre del som består av ulike nasjonale og internasjonale studier gjort i forbindelse med rumlefelt. For å konkluder med problemstillingen om rumlefelt fungerer som et oppmerksomhetstiltak finnes er det begrenset med litteratur som dokumenterer for effekten. For at det skal kunne fungere som det bør det setter tiltak som tar for seg å informere, så det videre kan endre atferden og til slutt plassering av rumlefelt i forhold til sikt og bremselengde for å gi syklisten tid å reagere. Om dette har ført til fartsredusert effekt kan vi si at så lenge syklisten ser tiltaket vil det føre til endring i fart fra situasjon som oppstår. Til slutt for at rumlefelt skal anlegges som et fartsreduserende tiltak bør rumlefelt anlegges mer aggressivt for å skape mer hindring som å endre på høyden og avstanden.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region østnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[B. Haxhiaj, A. Abdi Hussein & H. Dawood]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectRumfeltnb_NO
dc.subjectTiltaknb_NO
dc.subjectFartsbegrensningnb_NO
dc.subjectEffektnb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Region østnb_NO
dc.subjectSykkelanleggnb_NO
dc.subjectGanganleggnb_NO
dc.subjectTrafikksikkerhetnb_NO
dc.titleRumlefelt : oppmerksomhetstiltak, fartsreduserende effekt og andre virkninger på gang- og sykkelanleggnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal