Show simple item record

dc.contributor.advisorHelland Sæstad, Håkon Emil
dc.contributor.advisorSamarakoon, Samindi
dc.contributor.authorSigvaldsen, Marie
dc.coverage.spatialNorway, Hå kommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-07-31T09:01:38Z
dc.date.available2019-07-31T09:01:38Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2606813
dc.description.abstractMålet med oppgaven er å dimensjonere Primstad bru II på en tilfredsstillende måte etter eurokodene og Statens vegvesens håndbøker, i hovedsak Håndbok N400 Bruprosjektering. Det regnes på armeringsmengde og presenteres et forslag til armering og plassering. Det kontrolleres også for spenningsbegrensning, rissvidde, nedbøyning og lagerforflytning. Effekten av ulike skjevvinkler blir undersøkt ved å se på økning eller reduksjon i krefter og armeringsmengde. De ulike skjevvinklene blir også kontrollert og sammenlignet for rissvidde og nedbøyning, i tillegg til armeringsmengde. Utover den originale skjevvinkelen på 20º blir det sett på følgende vinkler: 0º, 25º, 30º, 35º og 40º. Første del av oppgaven er en analysedel som tar for seg de ulike lastene som virker på brua. Det er regnet på permanente laster, nyttelaster og deformasjonslaster. De mest ugunstige lastene blir brukt i videre beregninger. Disse lastberegningene blir brukt til å finne kreftene. Brua modelleres i CSiBridge for å finne skjærkrefter, moment og torsjon. Kreftene for modellen med 0º skjevvinkel sammenlignes med håndkalkulasjoner for å sjekke at resultatene er realistiske. Resultatene viser at skjærkraften og torsjonsmomentet øker når skjevvinkelen økes, torsjonsmomentet når et makspunkt ved 30º skjevvinkel. Momentet reduseres når skjevvinkelen økes. Til slutt brukes kreftene til å regne ut nødvendig armeringsmengde og for å sette opp et forslag til armering og plassering. På grunn av begrensning i tid er det valgt å kun se på armering for dekket. Det regnes også på armering for de ulike skjevvinklene for deretter å sammenligne dette. Beregninger viser at armeringsbehovet jevnt over øker med økende skjevvinkel opp til 30º, før mengden nødvendig armering igjen reduseres noe.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region vestnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[M. Sigvaldsen]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBetongbruernb_NO
dc.subjectArmeringnb_NO
dc.subjectSkjevvinkelnb_NO
dc.subjectPlatebruernb_NO
dc.subjectAnalysenb_NO
dc.subjectEffektnb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Region vestnb_NO
dc.subjectPrimstad brunb_NO
dc.titleDimensjonering av armert ettspenns platebru og analyse av effekten av skjevvinkelnb_NO
dc.title.alternativeDesign of reinforced single-span slab bridge and analysis of the effect of skewnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber234nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal