Show simple item record

dc.contributor.advisorKanstad, Terje
dc.contributor.advisorJohansen, Håvard
dc.contributor.advisorStemland, Hans
dc.contributor.advisorStemland, Kathrine
dc.contributor.authorRustand Iversen, Hilde Marie
dc.contributor.authorAbrahamsen Selvik, Tuva
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-07-29T09:59:09Z
dc.date.available2019-07-29T09:59:09Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2606608
dc.descriptionMasteroppgave i bygg- og miljøteknikk. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for ingeniørvitenskap. Institutt for konstruksjonsteknikk.nb_NO
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har vi sett på bæremessige konsekvenser av alkalireaksjoner. Merkonkret har vi gjort en etterberegning og kapasitetsverifikasjon av Fiborg bru, med spesielt s økelys på lastvirkninger fra alkalireaksjoner (AR) i bruoverbygningen. En alkalireaksjon er en kjemisk-fysisk prosess som skjer i betongen. Kvarts i tilslaget reagerer med alkalier i sementpastaen, og danner en alkaligel som sveller under vannabsorpsjon. Denne volum økningen f ører til opprissing og tvangskrefter som konstruksjonen ikke er dimensjonert for. Fiborg bru har ekspandert i lengderetningen med registrerte 150 mm siden oppf øring. Ekspansjonen har f ørt til skader på brukar og lagre. Vi har utf rt kapasitetsberegninger for bruoverbygningen og sø ylene i henhold til 2003- versjonen av NS 3473. Statens vegvesens rapport nr. 601 foreslår regnemodeller som ligger til grunn for vurderingen av lastvirkningene fra alkalireaksjonene i Fiborg bru. Reaksjonene gir to effekter: En krumning av bruoverbygningen som gir tilleggsvirkninger i brudekket, og en forlengelse av bruoverbygningen som gir tilleggsvirkninger i sø ylene. Kapasiteten i bruddgrensetilstanden er tilstrekkelig for brua i uskadet tilstand. For skadene fra AR har vi utf ørt beregninger for en situasjon med jevn ekspansjon og en med lineført varierende ekspansjon. Alkaliutvidelsen i bruoverbygningen gir tilleggsmomenter i sø ylene, men kapasiteten overskrides ikke. Krumningen fra AR i overbygningen reduserer momentet om bruplatas stø tter og ø ker momentet i felt. For den lineært varierende ekspansjonen overskrides momentkapasiteten med 10 % i felt 12-13. Brudekket er underarmert, som vil si at armeringen yter ved kapasitetsoverskridelse. Strekkarmeringen i Fiborg brus felt er kommet til syne i noen områder, og er derfor påkjent av armeringskorrosjon. Denne svekkelsen er ikke tatt hensyn til i beregningene. Ut fra resultatene kan vi konkludere med at det ikke er fare for bruas sikkerhet slik som tilstanden er i dag. For årene fremover, er det nø dvendig med tiltak for å begrense skadene fra alkalireaksjoner og korrosjon av eksponert armering.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[HM. Rustand Iversen & T. Abrahamsen Selvik]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectBetongkonstruksjonernb_NO
dc.subjectAlkaliernb_NO
dc.subjectBetongnb_NO
dc.subjectBruernb_NO
dc.subjectBestandighetnb_NO
dc.subjectTvangskrefternb_NO
dc.subjectLastvirkningernb_NO
dc.subjectArmeringnb_NO
dc.subjectFiborg brunb_NO
dc.titleBeregning og oppfølging av alkaliskadet bru - analyse og kapasitetskontrollnb_NO
dc.title.alternativeAssessment of Alkali-Silica Deteriorated Bridge - Structural analysis and capacity vericationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber192nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal