Show simple item record

dc.contributor.advisorKanstad, Terje
dc.contributor.advisorJohansen, Håvard
dc.contributor.advisorStemland, Hans
dc.contributor.authorAas, Therese
dc.contributor.authorBredenbekk Åkre, Eirik
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-07-29T06:34:54Z
dc.date.available2019-07-29T06:34:54Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2606586
dc.descriptionMasteroppgave i Bygg- og miljøteknikk. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for konstruksjonsteknikk.nb_NO
dc.description.abstractDet registreres stadig flere betongkonstruksjoner med påvirkning fra alkalireaksjoner. Ekspansjonen fra alkalireaksjoner kan i enkelte tilfeller bli så stor at det er nødvendig å kontrollere kapasiteten til betongkonstruksjonen med alkalireaksjoner. I denne oppgaven er det utført styrkeberegninger av Vold bru, som ligger langs E6 i Stjørdal kommune. Brua er en 61 m lang platebru i armert betong, som er påvirket av alkalireaksjoner. Det er gjennom oppgaven vurdert bruas tilstand, utført kapasitetskontroll i bruddgrensetilstand og beregnet de konstruktive virkningene fra alkalireaksjoner på brua. Tilstandsvurderingen av brua er utført på bakgrunn av egen befaring og informasjon fra Statens vegvesen. Under arbeidet med søndre landkar ble det observert alkaligel i betongen, og senere ble det tatt ut 17 kjerneprøver fra brua. På egen befaring kunne en se tydelig opprissing fra alkalireaksjoner på landkarene og søylene mot sørvest. Det ble også observert at begge brufugene var lukket, som et resultat av ekspansjonen fra alkalireaksjoner. Vold bru er modellert i Robot Structural Analysis, med laster fra Statens Vegvesen sine håndbøker R412 og Håndbok 185. Det er foretatt kapasitetskontroll etter NS 3473:2003 i bruddgrense for bruas lengderetning, tverretning og søyler. Det er foretatt kontroll av gjennomlokkingskapasiteten, som ikke er tilstrekkelig etter NS 3473. Enkelte av kontrollene er også utført etter Eurokode 2 for sammenligning av gammelt og nytt regelverk. Beregningen av alkalireaksjonene er utført for lengderetningen og for søylene. Det er kun lastvirkningene fra moment som er beregnet, og virkningene er beregnet med jevn ekspansjon på 0,5 ‰ og en lineær ekspansjon på 0,75-0,5 ‰ for Stadium I og II tilstand. Tøyningene fra alkalireaksjonene blir omregnet til temperaturlaster før de settes på Robot modellene. Alkalivirkningene gir en økning av feltmomentene og en reduksjon av støttemomentene med størst utnyttelse på 95 % i felt. Søyleutnyttelsen er 95 % etter kontroll med lineær interaksjon, for søyler nærmest landkarene.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[T. Aas & E. Bredenbekk Åkre]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectBeregningernb_NO
dc.subjectPlatebruernb_NO
dc.subjectBetongkonstruksjonernb_NO
dc.subjectBetongnb_NO
dc.subjectAlkalireaksjonernb_NO
dc.titleStyrkeberegning av platebru med alkalireaksjoner : tilstandsvurdering og kapasitetskontroll av Vold brunb_NO
dc.title.alternativeStructural strength analysis of slab bridge with alkali-silica reactionsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber258nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal