Show simple item record

dc.contributor.advisorEikeland, Thoralf
dc.contributor.advisorIsland, Silje
dc.contributor.authorBaqi Jalalzai, Abdul
dc.contributor.authorDraganovic, Nisada
dc.contributor.authorBor Cin Sapai, Ngun
dc.coverage.spatialNorway, Sandefjordnb_NO
dc.date.accessioned2019-07-26T07:52:50Z
dc.date.available2019-07-26T07:52:50Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2606509
dc.descriptionBacheloroppgave. USN - Universitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.description.abstractBakgrunnen for prosjektet er å utarbeide et forprosjekt for eventuelle GS-anlegg mellom knutepunkt Fokserød og Torp Sandefjord Lufthavn, og undersøke muligheter for å etablere GSveg som tilfredsstiller fremtidens krav om økonomisk effektivitet, miljø og infrastruktur. Dette er også satt som hovedmålet for oppgaven. Det ble satt delmål for å avgrense oppgaven. For å finne informasjon har gruppen hatt kontakt med forskjellige aktører. Statens vegvesen, Sandefjord kommune og kilder fra internett er aktivt benyttet i informasjonsinnhentingen. Programmer benyttet i rapporten er MS Word, MS Prosjekt, Novapoint, AutoCad og utklippsverktøy. Veiledning er gitt av Thoralf Eikeland, USN og Silje Island, Statens vegvesen. Sandefjord ble kåret til sykkelby, og målet er å redusere biltrafikk i et betydelig nivå. Statens vegvesen jobber hardt i tett samarbeid med kommuner og fylkeskommuner rundt i landet for å realisere drømmen om et godt miljø for innbyggere rundt i landet. Det har i de senere årene blitt opparbeidet mer kunnskap om CO2-utslipp, og som et resultat av dette er det blitt mulig å bygge mer GS-veger som tilfredsstiller dagens krav om holdbarhet og miljø. GS-veger er et viktig ledd i en god infrastruktur, og de kan føre til mange økonomiske gevinster hvis tilretteleggingen er god. GS-veger står som et valgalternativ ved siden av utslippsfri transport ved oppføring av nye veger. Kapitel 4: Beskrivelse av planområde og eksisterende forhold Kapitel 5: Miljøpakken og sykkelstrategi for Sandefjord kommune Kapitel 6: Alternativer Kapitel 7: Utbygging av gang- og sykkelveg Kapitel 8: Kostnadsestemeringnb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region sørnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[A. Baqi Jalalzai, N. Bor Cin Sapai & N. Draganovic]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Region sørnb_NO
dc.subjectGangvegernb_NO
dc.subjectSykkelvegernb_NO
dc.subjectSkjøternb_NO
dc.subjectRapporternb_NO
dc.subjectMiljønb_NO
dc.subjectMyke trafikanternb_NO
dc.subjectAnleggnb_NO
dc.subjectUtbyggingnb_NO
dc.titleGS anlegg Fokserød kollektivknutepunkt Sandefjord lufthavn Torpnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber95nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal