Show simple item record

dc.contributor.advisorHauge, Olav
dc.contributor.advisorBørtveit, Bjarte
dc.contributor.advisorHelle-Tautra, Cathrine
dc.contributor.authorBakke, Chanett
dc.contributor.authorKittelsen, Tora
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-07-26T07:31:06Z
dc.date.available2019-07-26T07:31:06Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2606502
dc.descriptionBacheloroppgave i Logistikk og Supply Chain Management. Høgskolen i Moldenb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg godstrafikken på Vestlandet og hvordan utviklingen har vært siden forrige godsundersøkelse i 2012, i forhold til retningsbalanse, fyllingsgrad, varetyper og tomkjøring. Oppgaven bygger deretter videre på utviklingen og hvordan utslipp fra godstrafikken kan reduseres til fordel for klima og miljø med overføring fra vei til sjø og bane eller alternativt drivstoff. For at godstransporten skal være bærekraftig er det viktig å fokusere på en god retningsbalanse og utnyttelse av lastens volum. Utviklingen siden 2012 viser at retningsbalansen øst-vest har endret seg med 4% i retning inn til Vestlandet. Til og fra Vestlandet ble det i 2017 transportert 18,2 mill. tonn (eksklusive bulktransport på sjø) med en retningsbalanse på 54-46 prosent til fra Vestlandet. Det blir sett på hvilke drivstoff som kan redusere utslippene, men også hvilke andre muligheter som kan bidra til en mer klima- og miljøvennlig godstransport. Resultatet viser at hydrogen og elektrisitet er de mest miljøvennlige drivstoffene. Biogass kan også være et godt alternativ til fossilt drivstoff. Barrierene for overgang til en mer miljøvennlig godstransport ligger i tilgjengelighet på drivstoff, teknologi, kostnader og muligheten for rekkevidde. Jernbanen er lite utbygd og gods må som regel bli fraktet på vei både før og etter banetransporten. I denne oppgaven er det blitt avgrenset et område på 50 km rundt terminaler hvor gods har potensial for overføring fra vei. Utenfor dette området har gods så stor omlastningskostnad at bane blir valgt vekk. Korridorene som er sett på er fra Alnabru til Ganddal, Nygårdstangen og Åndalsnes. Resultatet viser at jernbanen på disse korridorene har en markedsandel på rundt 42% og et overføringspotensial på 58%. Likevel reduseres dette potensialet med en rekke hinder som diskuteres i oppgaven. Overføring til sjø vil avhenge av geografi og lokalisering samt utvikling i markedene. Det må tilrettelegges for RoRo- og containerskip i havner, det må bli mer konsolidering av gods, båttransporten må bli mer fleksibel, og diverse rammevilkår og regelverk må endres for å muliggjøre overføringen. Sjøveien er mest egnet for gods som er store, tunge eller vanskelige å frakte på vei, og gods som ikke krever en kort ledetid. Framføringssikkerhet, ledetid og fleksibilitet kommer fram som det viktigste når det kommer til valg av transportformer. Ferjefri E39 er et prosjekt som Statens Vegvesen jobber med, og trekkes fram som viktig for å kunne bedre sikkerheten, framkommeligheten og gjøre E39 mer effektiv for transport. Strekningen går fra Kristiansand til Trondheim og er 1 100 km lang. Ved å gjøre E39 ferjefri erstatter man 7 ferjesamband med bruer og tunneler, og reisetiden vil mer enn halveres. Det er estimert en foreløpig kostnad for prosjektet på rundt 340 milliarder kroner.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region vestnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[C. Bakke & T. Kittelsen]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Region vestnb_NO
dc.subjectGodstransportnb_NO
dc.subjectUtslippnb_NO
dc.subjectAnalysenb_NO
dc.subjectForbedringnb_NO
dc.subjectUtslippnb_NO
dc.subjectMiljønb_NO
dc.subjectKlimanb_NO
dc.titleGodstransport og utslipp på Vestlandet. En analyse av forbedringspotensial for å redusere miljø- og klimautslippnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal