Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLygre Undheim, Ingve
dc.contributor.advisorMüller-Eie, Daniela
dc.contributor.authorDyrnes, Kristian
dc.coverage.spatialNorway, Nord-Jærennb_NO
dc.date.accessioned2019-07-25T11:55:12Z
dc.date.available2019-07-25T11:55:12Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2606466
dc.descriptionBacheloroppgave bygg Byplanlegging. Universitet Stavanger. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.nb_NO
dc.description.abstractNord – Jæren har fått sine 5 første forkjørsregulerte sykkeloverganger. Disse er etablert i en sammenhengende sykkeltrasé og er et ledd for å gjøre det mer attraktivt å sykle i området. Oppgaven er en Case-studie av disse 5 kryssene. Gjennom 14 videopptak er bruken av sykkelovergangene dokumentert og gjennom en indikatorliste er adferden til syklistene kategorisert. Hensikten med å gjøre denne studien er å kartlegge bruken ved forkjørsregulerte sykkeloverganger og sammenligne den med bruken i ordinære overgangsfelt. Det er i tillegg gjennomført 67 syklende intervjuer med syklister. Dermed en triangulerings metode av oppgaven gjennomført. Resultatene fra videoanalysen viser økt bruk av sykkelovergangene blant syklistene og en generell økning i sykkeltrafikkene. Intervjuene viser at syklistene føler seg trygge i trafikken, mens tryggheten hos syklistene er noe lavere i overgangsfelt. Intervjuene bekrefter også at det er flere som sykler mer i dag enn det de gjorde før.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region vestnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[K. Dyrnes]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStatens vegvesen Region vestnb_NO
dc.subjectSykkelnb_NO
dc.subjectInfrastrukturnb_NO
dc.subjectTrafikksikkerhetnb_NO
dc.subjectVegplanleggingnb_NO
dc.subjectForkjørsreguleringnb_NO
dc.subjectOvergangernb_NO
dc.titleForkjørsregulerte sykkelovergangernb_NO
dc.title.alternativePre-regulated bicycle crossingsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal