Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Torbjørn
dc.contributor.advisorTelle, Roar
dc.contributor.advisorYideti, Tatek Fekadu
dc.contributor.authorAslam, Omaad
dc.contributor.authorYousef, Monir
dc.date.accessioned2019-07-23T07:44:18Z
dc.date.available2019-07-23T07:44:18Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2606249
dc.descriptionMasteroppgave - NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Fakultetet for Realfag og Teknologinb_NO
dc.description.abstractDenne studien har fokusert på effekten av rejuvenator på resirkulert asfalt, og hvordan de kan brukes i returasfalt. Hovedproblemstillingen denne oppgaven tar for seg: - Analysere effekten av rejuvenator blandet i en 50/50-blanding med gjenvunnet bindemiddel fra granulat og ferskt bindemiddel 160/220. - Analysere effekten av et mykere bindemiddel 250/330 i en 50/50-blanding med gjenvunnet bindemiddel fra granulat og ferskt bindemiddel 160/220. Tre ulike typer rejuvenatorer ble undersøkt i studien. De reologiske testene som ble utført på bindemiddelet var mykningspunkt, Fraass bruddpunkt, MSCRT og DSR før og etter korttidsaldring simulering, RTFOT, for å måle deformasjonsmotstanden til de ulike blandingene. For å teste dynamisk vedheftningsforsøk ble rulleflaske og vendskak test utført med og uten amin. Rejuvenatorer modifiserer bitumens kjemiske egenskaper og gjenoppretter de reologiske egenskapene til returasfalt ved å øke bitumens viskøse respons. Rejuvenatorer forsegler asfaltkonstruksjonen mot inntrenging av vann og luft, noe som reduserer oksidasjon og øker holdbarheten og gir en god vedheft på de bindemiddeldekte steinene.nb_NO
dc.description.abstractThis study has investigated the effects of rejuvenators on recycled asphalt and how they can be used in recycled asphalt. The main problem statements of the thesis are: - Analysing the effect of rejuvenators mixed in a 50/50-mixture with recycled binder from granulate and virgin binder 160/220. - Analysing the effect of a softer binder 250/330 in a 50/50-mixture with recycled binder from granulate and virgin binder 160/220. Three different types of rejuvenators were investigated in this study. The rheological tests were completed on the binders at softening point, Fraass breaking point, MSCRT and DSR. The tests were done before and after short-term ageing simulation, RTFOT, to measure the deformation resistance to the different mixtures. To test the dynamic adhesion, roller bottle method and the reversing shackle method were completed, with and without amine. Rejuvenators modifies bitumen chemical properties and recovers the rheological properties of the recycled asphalt by increasing bitumen viscous response. Rejuvenators seal the asphalt construction against intrusion of water and air, which reduces the oxidation, increases the durability, and gives good adhesion to the binding covered stones.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[O. Aslam og M.Yousef]]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBitumennb_NO
dc.subjectGjenbruknb_NO
dc.subjectAsfaltnb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Vegdirektoratetnb_NO
dc.subjectRejuvenatornb_NO
dc.subjectGjenvinningnb_NO
dc.titleEffekten av rejuvenator på aldret bitumen - Hvordan de kan brukes i gjenbruksasfaltnb_NO
dc.title.alternativeThe Effect of Rejuvenators on aged Bitumennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber158nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal