Show simple item record

dc.contributor.authorStatens vegvesen Vegdirektoratet
dc.date.accessioned2019-04-16T12:54:19Z
dc.date.available2019-04-16T12:54:19Z
dc.date.issued2014-06
dc.identifier.isbn978-82-7207-654-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2594845
dc.descriptionFaglig innhold fra 2008. Denne håndboken erstatter etter omnummereringen håndbok 211, Avfallshåndtering, 2012. Håndboken er utgått.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesHåndbok / Statens vegvesen;R765
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAvfallnb_NO
dc.subjectBehandlingnb_NO
dc.subjectMiljønb_NO
dc.subjectRetningslinjernb_NO
dc.titleAvfallshåndtering : retningslinje [Håndbok R765]nb_NO
dc.typeBooknb_NO
dc.rights.holderHåndboken beskriver Statens vegvesens krav til avfallshåndtering både som byggherre og arbeidsgiver. Sammenlignet med forrige utgave av håndboken, er kravene i denne utgaven i stor grad rettet mot byggherrevirksomheten. Formålet med håndboken er å fremme en miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig håndtering av avfall fra og som følge av vår virksomhet. Håndboken skal sikre at avfall håndteres slik at skadevirkninger på mennesker, materiell og miljø forebygges og reduseres så langt det er mulig. Gjenvinning eller gjenbruk/ombruk skal alltid vurderes, også i alle faser av et prosjekt fra planlegging og bygging, til drift og vedlikehold. De konkrete kravene som gjelder for et enkelt prosjekt der Statens vegvesen er byggherre, skal innarbeides i konkurransegrunnlaget for prosjektet eller kontrakten. Samfunnet og myndighetenes krav til avfallshåndtering har blitt innskjerpet på mange områder i de senere årene. Bygge- og anleggsbransjens egen satsning representert ved Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) har vært en viktig drivkraft i utviklingen av reguleringer innen avfallsområdet og har medvirket til at alle aktører i bransjen i fellesskap har satt seg ambisiøse mål for dette arbeidet. Statens vegvesen som byggherre har vært medlem av nettverket som ble etablert i regi av NHP siden 2003. Medlemmene av NHP-nettverket har inngått forpliktelser som i noen tilfeller er strengere enn minimumskravene i gjeldende lover og forskrifter. De forpliktelsene som gjelder Statens vegvesen som byggherre, er innarbeidet i denne utgaven av håndboken.nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal