Show simple item record

dc.contributor.authorFrydenlund, Tor Erik
dc.contributor.authorFlesjø, Kristine
dc.date.accessioned2019-01-29T13:50:27Z
dc.date.available2019-01-29T13:50:27Z
dc.date.issued2011-12
dc.identifier.issn1892-3844
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2582876
dc.descriptionRapporten inngår i en serie rapporter fra FoUprosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010.nb_NO
dc.description.abstractRapporten inngår i en serie rapporter fra FoUprosjektet “Klima og transport”, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet som svar på endrede klimaforhold. Behov for tilpasning av prosjektering og vedlikehold til endret klima gjennomgås både for dimensjonering av vegen, drenerings- og erosjonssikringstiltak og kriterier for valg av konstruksjonsløsninger. Det er registrert at Statens vegvesens regelverk for håndtering av overvann er mangelfullt eller spredt plassert i håndboksystemet. Føringer for håndtering av overvannsløsninger og vanngjennomløp mangler (tidligere behandlet i håndbok 100-2) og dette kan føre til store forskjeller i prosjekteringsløsninger. Rapporten tilhører delprosjekt 3 – ”Flom og erosjon”, og lister emner som burde være behandlet i håndbok- eller veilederform. Hensikten er å vise i sammenheng temaene hvor er behov for bedre regulering /krav.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesVD rapport;49
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKlima og transportnb_NO
dc.subjectKulverternb_NO
dc.subjectDreneringnb_NO
dc.subjectNedbørnb_NO
dc.subjectFoUnb_NO
dc.subjectTrafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingennb_NO
dc.titleDrenering, fordrøyning og vanngjennomløp : Grunnlag for veiledernb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal