Show simple item record

dc.contributor.editorFlesjø, Kristine
dc.date.accessioned2018-12-28T13:05:41Z
dc.date.available2018-12-28T13:05:41Z
dc.date.issued2011-04
dc.identifier.issn1892-3844
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2578700
dc.descriptionRapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010nb_NO
dc.description.abstractRapporten inngår i en serie rapporter fra FoU-prosjektet ’Klima og transport’, etatsprosjekt 2007-2010. Hensikten med prosjektet er å forbedre rutiner og regelverk for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet som svar på endrede klimaforhold. Delprosjekt 3 Flom og erosjon, som denne rapporten er en del av, gjennomgår prosjekterings- og vedlikeholdstiltak for å tilpasse til klimabildet. Dette gjelder både for dimensjonering av vegen, drenerings- og erosjonssikringsstiltak og kriterier for valg av konstruksjonsløsninger. Pilotarbeid på drenering gjøres for å bedre prosjekterings- og vedlikeholdstiltak for bedre tilpasning til klimaendringer. Denne rapporten er utarbeidet i etterkant av tre pilotarbeider på stikkrenner. Pilotarbeidene vurderer fremgangsmåte og datagrunnlag for beregning av dreneringskapasitet ved små nedbørsfelt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStatens vegvesennb_NO
dc.relation.ispartofseriesVD rapport;17
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKlima og transportnb_NO
dc.subjectFoUnb_NO
dc.subjectKulverternb_NO
dc.subjectDreneringnb_NO
dc.subjectKlimanb_NO
dc.subjectTrafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingennb_NO
dc.subjectFlomnb_NO
dc.subjectErosjonnb_NO
dc.subjectNedbørnb_NO
dc.titleKlima og transport - Pilotprosjekt på stikkrenner : Casestudie på Bulken, Sagelva og Neveråanb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal