• Valg av innkrevingsløsning for bompengeprosjekter 

      Welde, Morten; Kjønigsen, Geir; Wærsted, Kristian; Pedersli, Per Einar; Stormyr, Jon Kristian; Sandvik, Helge Oddvin; Bjerkan, Knut Erik (Teknologirapport;2500, Research report, 2007-12)
      Denne rapporten beskriver resultatene fra delprosjektet Valg av innkrevingsløsning for bompengeprosjekt som er en del av prosjektet Samfunnsøkonomiske effekter av bompengefinansiering. De som har deltatt i arbeidet med ...