• Salt SMART: Endringer i vegkantvegetasjon 

      Auestad, Inger; Hanssen, Ulrike; Skrindo, Astrid (Teknologirapport;2583, Research report, 2010-03-02)
      Skader på vegetasjon langs av veger på grunn av salting i vinterdrift er godt dokumentert. Det har vært størst fokus på lignoser og effektene på urtene er mindre kjent. Denne studien sammenligner artssammensetningen fra ...