• Evalueringsrapport AutoPASS Fosen : del 1 - med ASB passeringer 

      Amdal, Erik (Teknologirapport;2480, Research report, 2007-01-30)
      Denne rapporten oppsummerer erfaringene med forsøket med AutoPASS brikkebetaling i Riksvegferjesambandet Flakk-Rørvik. Rapporten er ikke fullstendig i den forstand at den dekker full drift. Til det er prosjektets driftsfase ...