• Rapport fra stipendreise til Praha høsten 1995 

      Krokeborg, Jon (Intern rapport;1831, Report, 1995)
      I forbindelse med konferansen "SHRP and Traffic Safety" i Praha 20. - 22. september 1995 ble det arrangert et møte mellom SHRP kontakter i Europa. Tildelt stipend for å se på hvordan de andre europeiske land har tatt ...