• Reparasjon og vedlikehold av brukonstruksjoner skadet av alkalireaksjoner 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;2220, Report, 2001)
   Rapporten er basert på relevante artikler i Proceedings fra 11th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete, som ble holdt i juni 2000, og på norske erfaringer med alkalireaksjoner (AR). I mange ...
  • Selvkomprimerende betong : E-134 Heggstad - Damåsen 

   Hellum, Jarle; Kompen, Reidar (Intern rapport;2214, Report, 2001)
   Rapporten beskriver et feltforsøk med selvkomprimerende betong utført av Statens vegvesen Buskerud. Støpeobjekt, betongresept, betongegenskaper, utstøping og resultat beskrives. Støperesultatet er meget vellykket, og ...
  • Sikring av overdekning for armering 

   Kompen, Reidar; Liestøl, Gunnar (Intern rapport;1731, Report, 1994)
   Formålet med denne rapporten er å legge grunnlaget for endringer i praksis for prosjektering og utførelse av overdekning for armering i betongkonstruksjoner. Hensikten med disse endringene er både å oppnå bedre samsvar ...
  • Sprøytebetong til betongreparasjoner 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;1700, Report, 1994)
   Rapporten inneholder manus for to foredrag holdt av Reidar Kompen: 1. Reparasjon med sprøytebetong. Teknologidagene i Nord-Norge 09. - 01. mars 1992. 2. Sprøytebetong til betongreparasjoner. Brukerkurs arrangert av firma ...
  • Utførelse av betongkonstruksjoner med krav til pene overflater 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;2251, Research report, 2001)
  • Utstøping av stålrørspeler 

   Kompen, Reidar; Baardvik, Gunvor (Intern rapport;1560, Report, 1992-09)
   Stålrørspeler bør som hovedregel utstøpes ved tørrstøp. Tillatt vannmengde i pelen ved tørrstøp skal ikke overstige et volum tilsvarende 1 cm x bunnarealet. Skrå peler og "vertikale" peler med avvik fra loddlinje slik ...
  • Vegbetong - foredrag ved NVF's temamøte oktober 1991 og på Via Nordica juni 1992 

   Kompen, Reidar (Intern rapport;1696, Conference object, 1994)