• Grusmaterialers vannømfintlighet: Hovedfagsoppgave for UiO 

      Hauck, Christine (Intern rapport;1403, Report, 1989-04)
      I denne oppgaven er det utført følgende undersøkelser: - Undersøkelse av grus- og finmaterialets materialegenskaper. - Forsøk med deformasjoner i et bærelagsmateriale forårsaket av vibrerende last. - Studium av ...