• Vurdering av Trøgermetoden 

      Hveding, Arne; Dørum, Sigmund; Lofthaug, Jens Kasper (Intern rapport;1267, Research report, 1986-03)
      Rapporten vurderer Trøgermetoden generelt og drøfter de enkelte innstillingsparametre. En ny metode, kalt PSM/RMS, for innstilling av sliteeffekten fra nålepistolen er prøvet på naturstein og tre asfaltkvaliteter. ...