Show simple item record

dc.contributor.advisorTørset, Trude
dc.contributor.advisorBang, Børge
dc.contributor.authorGjøen, Torunn Vainio
dc.date.accessioned2018-10-29T08:04:18Z
dc.date.available2018-10-29T08:04:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569871
dc.descriptionMaster i Bygg- og miljøteknikk. NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for bygg- og miljøteknikk.nb_NO
dc.description.abstractTrafikkbeskrivelsen til RTM er forenklet til den grad at den muligens ikke gir en gode nok beregninger av den kompliserte trafikkdynamikken i byområder. For å kartlegge utslaget av den forenklede reisetidsbeskrivelsen så undersøker oppgaven hvor mye beregnede reisetider i Aimsun og RTM varierer ved ulike trafikksituasjoner. Arbeidet er utført ved å modellere fire tilsvarende scenarier i RTM og Aimsun i et fiktivt nettverk som etterligner en gjennomfartsveg i et byområde. Scenariene undersøker reisetid ved friflyt, og reisetid ved rushtid med trafikkmengde lik 50 %, 75 % og 100% av makstimen. Hovedvegen i nettverket består av ulike krysstyper med tett plassering. Basert på resultatene fra modelleringen ser det ut til å være en gjennomgående feilkilde i reisetidsberegningen i RTM kryssforsinkelsen ikke beregnes som følge av trafikkmengde eller retningen på trafikken. Dette gir resultater med for høy forsinkelse gjennom hovedvegen imot rushretning. Retningsbestemt forsinkelse blir vurdert med volum-hastighetsfunksjoner på lenkene, men når denne akkumuleres opp sammen med kryssforsinkelsen blir reisetidene i sum for lange. Oppgaven konkluderer med at for å kunne forsterke troverdigheten til RTM hadde det vært en fordel å kunne få en mer virkelighetsnær reisetidsbeskrivelse. Det foreslås at dette kunne ha blitt gjort ved å justere parametere i reistidsbeskrivelsen, oppgradere programmeringen av kryssforsinkelse eller å koble RTM med en mikroskopisk (eller mesoskopisk) modell, slik som Aimsun.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen Region midtnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisher[T.V. Gjøen]nb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectByområdernb_NO
dc.subjectReisetidnb_NO
dc.subjectStatens vegvesen Region midtnb_NO
dc.subjectTrafikknb_NO
dc.subjectBeregningnb_NO
dc.subjectForsinkelsenb_NO
dc.subjectRushtrafikknb_NO
dc.titleVurdering av RTMs reisetidsberegning basert på modellering av fiktive scenarier i RTM og Aimsunnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber141nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Avhandlinger [600]
    Inneholder studentavhandlinger skrevet for og i samarbeid med Statens vegvesen.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal